dok-javnost-polemizira-o-kulturi-radi-se-na-privatizaciji-zdravstva-obrazovanja-resursa-4251-4857.jpg

Želimo da se ljudi, gledajući predstavu, zapitaju je li "slučaj švicarac" pogreška samih dužnika koji su podigli te kredite, ili je to odraz beskrupuloznosti banaka ili je pak problem cijelog sustava koji bankama osigurava da posluju tako kako posluju, kaže Borut Šeparović iz Montažstroja
Želimo da se ljudi, gledajući predstavu, zapitaju je li "slučaj švicarac" pogreška samih dužnika koji su podigli te kredite, ili je to odraz beskrupuloznosti banaka ili je pak problem cijelog sustava koji bankama osigurava da posluju tako kako posluju, kaže Borut Šeparović iz Montažstroja
Foto: 
H-alter