florence-hartmann-21.stoljece-pocelo-je-barbarizmom-na-koji-odgovaramo-barbarizmom-4500-5286.jpg

"Ispunjavaju li ljudi koji stoje iza takvih presuda neke profesionalne kriterije? Ne ispunjavaju. To su korumpirani ljudi koji ne odgovaraju ni profesionalno ni administrativno za svoje postupke. Oni su pretvorili nešto što je trebalo biti pozitivna stvar, što je trebalo braniti načela, u farsu"
"Ispunjavaju li ljudi koji stoje iza takvih presuda neke profesionalne kriterije? Ne ispunjavaju. To su korumpirani ljudi koji ne odgovaraju ni profesionalno ni administrativno za svoje postupke. Oni su pretvorili nešto što je trebalo biti pozitivna stvar, što je trebalo braniti načela, u farsu"
Foto: 
Hrvoje Polan