haski-sud-iscrpno-je-procesuirao-seksualno-nasilje-ali-je-zanemario-prisilne-trudnoce-7834-10705.jpg

Više od polovine suđenja pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) kriminaliziralo je seksualno nasilje: od ukupno 161 optužnice, koliko ih je Haški sud podnio, 91 sadrži optužbe za seksualno nasilje
Više od polovine suđenja pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) kriminaliziralo je seksualno nasilje: od ukupno 161 optužnice, koliko ih je Haški sud podnio, 91 sadrži optužbe za seksualno nasilje