holokaustimi-6390.jpg

Kada je Avner Less, oficir koji je ispitivao i pratio Eichmanna na suđenju u Izraelu, upitao nacističkog zločinca zašto plače i napomenuo mu da je on u koncentaracionim logorima pobio stotine hiljada nedužne djece tog uzrasta, Eichmann mu je odgovorio - Da, ali to su bili Židovi
Kada je Avner Less, oficir koji je ispitivao i pratio Eichmanna na suđenju u Izraelu, upitao nacističkog zločinca zašto plače i napomenuo mu da je on u koncentaracionim logorima pobio stotine hiljada nedužne djece tog uzrasta, Eichmann mu je odgovorio - Da, ali to su bili Židovi