ilciceva-ostavstina-gumicom-i-pincetom-na-ljudska-prava-5378.jpg

Posebno se temeljito radilo na brisanju ciljeva i mjera vezanih uz diskriminaciju u obrazovanju. Tako su nestali dijelovi koji govore o diskriminaciji učenika koji ne pohađaju vjeronauk. Ne spominje se više ni problem stereotipa u školskim udžbenicima.
Posebno se temeljito radilo na brisanju ciljeva i mjera vezanih uz diskriminaciju u obrazovanju. Tako su nestali dijelovi koji govore o diskriminaciji učenika koji ne pohađaju vjeronauk. Ne spominje se više ni problem stereotipa u školskim udžbenicima.
Foto: 
Centar za mirovne studije