ivo-babic-mentalitet-zaostalog-brdsko-planinskog-svijeta-nadovezao-se-na-neoliberalnu-ideologiju.jpg

„U Dalmaciji možemo očekivati sječu šuma, rasprodaju otočića, miniranje hridina i betoniranje žala, prisvajanja ne samo obale već i morskih površina koje se daju u koncesije za nove vodene feude, za marine u kojima se razapinju krakovi privezišta slična roštiljima - gradelama na moru“
„U Dalmaciji možemo očekivati sječu šuma, rasprodaju otočića, miniranje hridina i betoniranje žala, prisvajanja ne samo obale već i morskih površina koje se daju u koncesije za nove vodene feude, za marine u kojima se razapinju krakovi privezišta slična roštiljima - gradelama na moru“
Foto: 
Fališ