iz-agencije-za-ugljikovodike-optuzili-su-nas-da-lazemo.evo-dokaza-da-oni-lazu-3525-3802.jpg

Kao dokaze za telefonske pozive donosimo sliku popisa odlaznih poziva s mobitela na kojoj se mogu vidjeti oba birana broja i datumi i vrijeme kad sam pokušavao uspostaviti kontakt s Agencijom za ugljikovodike
Kao dokaze za telefonske pozive donosimo sliku popisa odlaznih poziva s mobitela na kojoj se mogu vidjeti oba birana broja i datumi i vrijeme kad sam pokušavao uspostaviti kontakt s Agencijom za ugljikovodike