i.z.cicak-i-don-markusic-u-radnoj-skupini-za-izradu-antidiskriminacijskog-plana-5299-6455.jpg

Na javni poziv upućen krajem veljače, pristigle su 22 prijave iz 24 nevladine orgaizacije
Na javni poziv upućen krajem veljače, pristigle su 22 prijave iz 24 nevladine orgaizacije
Foto: 
Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava