kardinalova-laza-i-paralaza-5007.jpg

Miroslav Krleža: „Hiljade godina već se tako agitira sa sviju tornjeva i oltara kugle zemaljske jedna prazna fraza i njome se pune mozgovi kretena!“
Miroslav Krleža: „Hiljade godina već se tako agitira sa sviju tornjeva i oltara kugle zemaljske jedna prazna fraza i njome se pune mozgovi kretena!“