naftas-i-seksist-brinut-ce-o-okolisu-madarski-nacionalist-o-drzavljanstvu-pobornik-funte-o.jpg

Prilikom sastavljanja popisa moralo se uspostaviti brojne ravnoteže - voditi računa da zastupljenost bude razmjerna glasovima na izborima, uspostaviti balans između starih i novih članica te brojem povjerenica nadmašiti dosadašnji broj žena u EK
Prilikom sastavljanja popisa moralo se uspostaviti brojne ravnoteže - voditi računa da zastupljenost bude razmjerna glasovima na izborima, uspostaviti balans između starih i novih članica te brojem povjerenica nadmašiti dosadašnji broj žena u EK