ne-zgrazajmo-se-nad-mladima-politika-od-1990.sustavno-od-njih-cini-filistre-mi-ne-cinimo-nista-3621-3997.jpg

Elementi građanskog odgoja koji su se do sada nastojali provoditi u sklopu drugih školskih predmeta, najčešće su svedeni na sadržaje poput obilježavanja Dana kruha ili sadnje stabla masline u dvorištu škole, upozorava Emina Bužinkić
Elementi građanskog odgoja koji su se do sada nastojali provoditi u sklopu drugih školskih predmeta, najčešće su svedeni na sadržaje poput obilježavanja Dana kruha ili sadnje stabla masline u dvorištu škole, upozorava Emina Bužinkić