oduzetnicka-klima-2704.jpg

Grupa ljudi koja se uzdigla samo zahvaljujući raspačavanju javnog dobra i novca poreznih obveznika danas ustaje na zadnje noge optužujući nepoznatog nekog jednom od najbudalastijih optužbi koje se mogu čuti u Hrvatskoj: za širenje "antipoduzetničke klime"
Grupa ljudi koja se uzdigla samo zahvaljujući raspačavanju javnog dobra i novca poreznih obveznika danas ustaje na zadnje noge optužujući nepoznatog nekog jednom od najbudalastijih optužbi koje se mogu čuti u Hrvatskoj: za širenje "antipoduzetničke klime"