po-uzoru-na-juznoamericke-gradove-i-u-pazinu-gradani-izravno-predlazu-na-sto-ce-se-potrositi-novac.jpg

"U Pazinu se poklopilo što je posrijedi grad u kojem već nekoliko mandata nijedna stranka nema apsolutnu većinu", kaže Suzana Jašić iz GONG-a
"U Pazinu se poklopilo što je posrijedi grad u kojem već nekoliko mandata nijedna stranka nema apsolutnu većinu", kaže Suzana Jašić iz GONG-a
Foto: 
Pazin.hr