povjerenica-za-ljudska-prava-vijeca-europe-trazi-da-hrvatska-zaustavi-nasilje-nad-izbjeglicama-6918.png

Povjerenica je poslala pismo hrvatskom premijeru još 20. rujna, a Vijeće Europe ga je danas objavilo
Povjerenica je poslala pismo hrvatskom premijeru još 20. rujna, a Vijeće Europe ga je danas objavilo
Foto: 
Council of Europe