propast-novina-nista-bez-politike-4130-4974.jpeg

"Dopustili ste da vam se uzme ime, da vam uzmu imovinu, da vam uzmu štampariju. Ova edicija sama sebe ne može financirati. Prema tome, kada se sjetim 2000. do 2003., znate tko vam je pokrivao dobitke, a dopustili ste da vam se sve uzme. Prema tome, ovo vas ne može hraniti, a sve ostalo ste izgubili", poručio je vjesnikovcima te kobne 2012. godine tadašnji ministar financija Slavko Linić
"Dopustili ste da vam se uzme ime, da vam uzmu imovinu, da vam uzmu štampariju. Ova edicija sama sebe ne može financirati. Prema tome, kada se sjetim 2000. do 2003., znate tko vam je pokrivao dobitke, a dopustili ste da vam se sve uzme. Prema tome, ovo vas ne može hraniti, a sve ostalo ste izgubili", poručio je vjesnikovcima te kobne 2012. godine tadašnji ministar financija Slavko Linić
Foto: 
forum.tm