sprint-na-klimavim-nogama-4254.jpg

Desna fantazija o lijevoj kulturnoj hegemoniji obična je tlapnja, iako kad su posrijedi neprofitni mediji ima konkretan ishod eliminacije glasa koji je precizno detektiran kao otpor. Posrijedi je, posve jednostavno, zona koja se ne može nadzirati jer se ne uklapa u projekt obnove i nove nacionalne paradigme i zato je prekrižena dok će se za zaposjedanje ostalih neprijateljskih utvrda postupno pronalaziti legalni mehanizmi preuzimanja i kontrole
Desna fantazija o lijevoj kulturnoj hegemoniji obična je tlapnja, iako kad su posrijedi neprofitni mediji ima konkretan ishod eliminacije glasa koji je precizno detektiran kao otpor. Posrijedi je, posve jednostavno, zona koja se ne može nadzirati jer se ne uklapa u projekt obnove i nove nacionalne paradigme i zato je prekrižena dok će se za zaposjedanje ostalih neprijateljskih utvrda postupno pronalaziti legalni mehanizmi preuzimanja i kontrole
Foto: 
FaH