starac-i-virus-7412.png

Rašireno shvaćanje da COVID-19 donosi smrt isključivo starijim i da se mladi karantenom žrtvuju kako bi sačuvali njihovo zdravlje, dovelo je do toga da se u zapadnim, ironično - sve starijim društvima, starci sve češće okrivljuju za buduću ekonomsku katastrofu koja nas čeka odmah tu iza ugla
Rašireno shvaćanje da COVID-19 donosi smrt isključivo starijim i da se mladi karantenom žrtvuju kako bi sačuvali njihovo zdravlje, dovelo je do toga da se u zapadnim, ironično - sve starijim društvima, starci sve češće okrivljuju za buduću ekonomsku katastrofu koja nas čeka odmah tu iza ugla
Foto: 
foto HINA/ ml