stier-odgovorio-na-prozivanja-o-zabrani-pobacaja-ali-i-dalje-promovira-prolajferske-stavove-5164.jpg

Stier je u govoru na sjednici Vijeća za ljudska prava UN-a zauzeo stav o poštivanju života od začeća pa do smrti te se založio za suradnju s državama koje imaju o tome slične stavove
Stier je u govoru na sjednici Vijeća za ljudska prava UN-a zauzeo stav o poštivanju života od začeća pa do smrti te se založio za suradnju s državama koje imaju o tome slične stavove
Foto: 
MVEP