svida-vam-se-okus-njihova-doma-upoznajte-ih-4227-4815.jpg

Prince Adewale Soniyiki na svom je putu od Nigerije više puta opljačkan, a kada je došao u Split, nije imao više od 600 eura, pa ga je vozač ostavio tridesetak kilometara prije Zagreba, pokazao mu na svjetla u daljini i rekao: "Ono je Italija"
Prince Adewale Soniyiki na svom je putu od Nigerije više puta opljačkan, a kada je došao u Split, nije imao više od 600 eura, pa ga je vozač ostavio tridesetak kilometara prije Zagreba, pokazao mu na svjetla u daljini i rekao: "Ono je Italija"
Foto: 
Sanja Despot