uspjeli-smo-u-ponedjeljak-placamo-kaznu.bolji-ste-od-nas-6919-9336.jpg

Dom kulture Zagreb, izdavač Forum.tm-a, našao se u neugodnoj  situaciji: moramo platiti 30.000 kuna visoku sudsku kaznu u postupku koji se vodio protiv nas, a da za njega uopće nismo znali! I to moramo platiti odmah, jer nam - za razliku od poreznih varalica i kriminalaca – država nije omogućila obročno plaćanje. Za donaciju je dovoljno učitati kod putem mobitela. Svaka kuna je dragocjena. Hvala na pomoći!
Dom kulture Zagreb, izdavač Forum.tm-a, našao se u neugodnoj situaciji: moramo platiti 30.000 kuna visoku sudsku kaznu u postupku koji se vodio protiv nas, a da za njega uopće nismo znali! I to moramo platiti odmah, jer nam - za razliku od poreznih varalica i kriminalaca – država nije omogućila obročno plaćanje. Za donaciju je dovoljno učitati kod putem mobitela. Svaka kuna je dragocjena. Hvala na pomoći!