zorislav-antun-petrovic-neki-nisu-skloni-odmucivanju-vode-jer-se-nadaju-da-ce-i-oni-nesto-u-njoj.jpg

Dvadesetak godina sam se zalagao za uvođenje rješenja u upravljanje javnim resursima koja će smanjiti rizik od korupcije ili pomoći efikasnijem upravljanju, kaže Zorislav Antun Petrović, novi predsjednik ORaH-a
Dvadesetak godina sam se zalagao za uvođenje rješenja u upravljanje javnim resursima koja će smanjiti rizik od korupcije ili pomoći efikasnijem upravljanju, kaže Zorislav Antun Petrović, novi predsjednik ORaH-a