Hrvati kupili više novih vozila, ali i dalje premalo za obnovu voznog parka

U Hrvatskoj je prošle godine prodano 7, 7 posto više automobila nego 2010. godine. Porast prodaje novih automobila ipak se najviše može zahvaliti osnivanju više taxi kompanija koje su trebale nova vozila te obnovi voznog parka MUP-a. No, lanjska prodaja daleko je od zlatnih godina kada se prodavalo i preko 80 tisuća novih vozila. U Hrvatskoj je vozni park u prosjeku star 11 godina te za njegovu znatniju obnovu nedostaje kupnja dvadesetak tisuća novih automobila godišnje.