Hrvatski studenti spremni su štedjeti za mirovinu

Većina hrvatskih studenata (81 posto) smatra da se mladi ljudi trebaju pobrinuti za mirovinsku štednju kroz dobrovoljne mirovinske fondove, životno osiguranje ili neki drugi oblik štednje, pokazalo je najnovije istraživanje magazina Banka. U istraživanju je sudjelovalo 728 studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Od tog broja ispitanih 16 posto studenata smatra da se država mora pobrinuti za isplatu mirovina.