Vlada mora usvojiti zakon o financiranju ženskih skloništa

Voditeljice sedam autonomnih skloništa i savjetovališta za zlostavljane žene i njihovu djecu u Hrvatskoj predale su Vladi 12.358 potpisa potpore građana za donošenje zakona o financiranju autonomnih ženskih skloništa i savjetovališta. Problem financiranja rada skloništa nije reguliran zakonom, a zbog neredovitih isplata, uglavnom gradova i županija, skloništima je početkom godine prijetilo i zatvaranje, a isti scenariji predviđaju i za iduću godinu.