Borba protiv nasilja nad ženama

Autonomna ženska kuća Zagreb, Centar za žene žrtve rata – ROSA i Ženska mreža Hrvatske danas će u 14 sati na Trgu bana Jelačića u Zagrebu upoznati građanke, građane i medije o važnosti hrvatske ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te na nužnost institucionalne podrške djeci i ženama koje su preživjele partnersko nasilje. U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama građani će se svojim moći izjasniti za ratifikaciju Konvencije.

Riječ je o međunarodnom ugovoru koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u obitelji. Svrha Konvencije je zaštititi žene od svih oblika nasilja te spriječiti, progoniti i ukloniti to nasilje. Također, želi se  pridonijeti suzbijanju svih oblika diskriminacije žena te promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena. Konvencija predviđa izradu sveobuhvatnog okvira, politike i mjera za zaštitu i pomoć svim žrtvama, promicanje međunarodne suradnje radi suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, te pružanje potpore i pomoć organizacijama i nadležnim tijelima za provedbu zakona.

Prema podacima Autonomne ženske kuće Zagreb, u Hrvatskoj je svaka treća žena preživjela neki oblik nasilja od sadašnjeg ili bivšeg partnera, a oko 30 žena godišnje ubijeno je od njihove ruke jer su željele prekinuti vezu. Od ukupnog broja smrtno stradalih žena, 50 posto ih ubije njihov partner.

Hrvatska se obvezala da će formirati tijelo koje će pratiti primjenu Konvencije, a kampanja se može podržati i tako da se pošalje poruka na Potpisujem.org

Ususret obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u Zagrebu je u subotu u Muzeju suvremene umjetnosti izvedena dokumentarna drama "Sedam" ("Seven"), koja se temelji na ispovijedima aktivistica za ljudska prava iz cijelog svijeta. Drama govori o ženama koje su bile na dnu, ali su zahvaljujući svojoj borbi protiv diskriminacije u svojim sredinama te obiteljskog i seksualnog nasilja postale  uzor i utjecale na promjenu društva.

Predstava je dosad gostovala od SAD-a do Afganistana, a posebnost projekta je u tome što tekstove, odnosno monologe tih žena u svim zemljama izgovaraju političari, ministri, umjetnici raznih profila, novinari i aktivisti. U hrvatskoj verziji tekstove su među ostalima interpretirale prva hrvatska premijerka Jadranka Kosor, ministrica kulture Andrea Zlatar Violić, predsjednica udruge B.a.b.e. Sanja Sarnavka i glumica Ksenija Pajić.