Skoči na glavni sadržaj

Muižnieks: Nasilje ugrožava obitelj, a ne Istanbulska konvencija

muiznieks-nasilje-ugrozava-obitelj-ne-istanbulska-konvencija-6468-8383.jpg

„Želim ohrabriti EU i sve zemlje članice da hitno ratificiraju Istanbulsku konvenciju i poduzmu sve potrebne mjere za njezinu potpunu provedbu“, rekao je Muižnieks tijekom obraćanja zastupnicima Europskog parlamenta u Bruxellesu
Foto: Dominique HOMMEL© European Union 2018 - Source : EP

Nils Muižnieks, povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe, pozvao je u četvrtak države članice EU da hitno ratificiraju Istanbulsku konvenciju protiv nasilja nad ženama te upozorio na manipulacije u njezinom tumačenju.

„Želim ohrabriti Europsku uniju i sve zemlje članice koje to još nisu učinile da hitno ratificiraju Istanbulsku konvenciju i poduzmu sve potrebne mjere za njezinu potpunu provedbu“, rekao je Muižnieks tijekom obraćanja zastupnicima Europskog parlamenta u Bruxellesu.

Pohvalio je što je Europska unija lani potpisala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi  protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Podsjetio je da je to do sada pojedinačno učinilo 11 država članica, a da je njih 17 i ratificiralo Istanbulsku konvencniju.

U dijelu država i dalje postoji snažan otpor ratifikaciji, prije svega zbog krivog tumačenja pojma 'rod' te navodne zaštite 'obiteljskih vrijednosti'.

„Neki upozoravaju da upotreba riječi "rod" u Konvenciji ima skrivenu namjeru i učinke, da postoji neki skriveni program. To jednostavno nije točno. Tekst Konvencije ukazuje da se pojam "spol" odnosi na biološke karakteristike koje definiraju ljude kao žene i muškarce, a „rod“ znači društveno izgrađene uloge muškaraca i žena te se u tom kontekstu spominje „rodno uvjetovano nasilje“ prema ženama zato što su žene i u kontekstu „rodnih stereoptipa“, upozorio je Muižnieks.

Jednako tako,  krivo se tumači i da će Istanbulska konvencija ugroziti „tradicionalne obiteljske vrijednosti“.

„Nasilje je to koje ugrožava obitelj, a ne borba protiv rodnih stereotipa koji dovode do nasilja nad ženama“, naglasio je povjerenik za ljudska prava.

Pozvao je sve zastupnike i zastupnice u Europskom parlamentu da u svojim državama rade na dekonstrukciji zabluda i založe se za što hitniju ratifikaciju Istanbulske konvencnije „kao ključnog mehanizma za unapređenje ravnopravnosti spolova“.

Pohvalio je napredak koji je učinjen u ženskom pravu glasa, pristupu kontracepciji, jačanju zakona protiv diskriminacije i osnivanju tijela za ravnopravnost spolova, ali i upozorio da postoje stagnacije, pa čak i nazadovanja, u nekim područjima poput diskriminacije u zapošljavanju i plaćama te u znatnoj podzastupljenost žena u politici i gospodarstvu.

Posebno su zabrinjavajuće retrogradne tendencije u nekim državama koje se odnose na izostanak seksualnog obrazovanja u školama, restriktivna zakonska rješenja koja ženama ograničavaju pristup pobačaju te neregulirani prigovori savjesti liječnika i drugog medicinskog osoblja.

„Pozivam sve države i članove društva, kako muškarce tako i žene, da se pridruže nastojanjima da Europa postane mjesto gdje sve žene žive život koji žele, bez rodno uvjetovanog nasilja i seksizma. Pozivam vas da date svoj glas zakonima, pravilima i ponašanjima koje konačno poštuju dostojanstvo žena“, zaključio je svoj govor Nils Muižnieks, povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe.