GONG-ov spot kojim pozivaju na manjinske izbore

U nedjelju će se održati manjinski izbori na kojima za članove 288 vijeća i 173 predstavnika manjina u županijama, gradovima i općinama konkurira 6.454 kandidata.

Ukupno 278.932 birača upisano je u popis za izbore članova vijeća nacionalnih manjina, odnosno 24.399 birača u popis za izbor predstavnika. Vlada je raspisala izbore za 314 vijeća, no kako za sva nisu pristigle kandidature, u nedjelju će se birati njih 288, zbog istog razloga, a od 235 predstavnika nacionalnih manjina bira se njih 173. Manjinska vijeća biraju se u gradovima i općinama gdje pripadnici neke manjine imaju najmanje 1,5 posto u ukupnom stanovništvu, odnosno tamo gdje ta manjina broji više od 200 pripadnika. Na razini županije ta je granica 500 pripadnika.

Manjinski izbori 2015.