Izdali ste i građane i vladavinu prava

Žalosna je da je izvršna vlast na kraju ipak pokazala strah od financijskih institucija koje očigledno državu imaju čime ucjenjivati, zbog čega Ministarstvo financija spornim tumačenjem dovodi u sukob odredbe Zakona o potrošačkom kreditiranju s odredbama Zakona o obveznim odnosima te omogućuje bankama da samovoljno odnosno nezakonito definiraju fiksnu maržu u promjenjivim kamatama, upozorila je Udruga franak u otvorenom pismu upućenom Ministarstvu financija, pozivajući ih da povuku svoje tumačenje.

To je Ministarstvo, naime, na svojim internetskim stranicama pojasnilo da su "vjerovnici ovlašteni samostalno definirati parametar promjenjivosti promjenjive kamatne stope izborom između Zakonom definiranih i taksativno navedenih parametara te utvrditi fiksni dio kamatne stope i o istom izvjestiti dužnike". Dodaju da izbor između zakonom propisanih parametara te ovisnost promjene kamatne stope isključivo o promjeni izabranog parametra, jamči transparentnost objema ugovornim stranama. 

U Udruzi franak, međutim, kažu da se takvim tumačenjem povlađuje bankama koje tako mogu jednostrano i samovoljno odrediti parametre za promjenu kamata u postojećim kreditima bez ugovorenih fiksnih marži i promjenjivih parametara. "Zbrajanjem fiksne marže i vrijednosti promjenjivog parametra na početku otplate kredita mora se dobiti početna kamata, a ako to nije moguće, onda je fiksna marža nezakonita – jer je neprimjenjiva u trenutku ugovaranja kredita. Nevjerojatno je da Ministarstvo financija nakon nekoliko mjeseci borbe za vladavinu prava odjednom zagovara pravnu nesigurnost dužnika s kojima su banke nezakonito ugovorile kamate te omogućuje bankama da u budućnosti ostvare nove ekstra profite na temelju potpuno nepredvidivih kretanja promjenjivih parametara koji su u ovome trenutku na povijesnom minimumu", poručuju iz Udruge franak, dodajući da ovaj potez Ministarstva smatraju izdajom prava i izdajom građana s kojima su banke ugovorile nezakonite kamate. 

Takav potez Ministarstva financija Udruga Franak smatra izdajom vladavine prava i izdajom građana Republike Hrvatske s kojima su banke ugovorile nezakonite kamate. Najavljuju i nastavak pravne borbe i zagovaranje uvođenja vladavine prava radi zaštite korisnika financijskih usluga. "Očigledno je da izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Republike Hrvatske nije stalo do vladavine prava. Nažalost, ne samo da im nije stalo do vladavine prava, nego izvršna vlast to pravo nemilosrdno gazi svojim podilaženjem bankarskom sustavu", kaže se u otvorenom pismu.

Zakon o potrošačkom kreditiranju propisuje da za kamatnu stopu moraju uskladiti vjerovnici s dužnikom i to određivanjem parametara i fiksne marže, kao i razdoblja promjene kamatnih stopa, pa u Udruzi zaključuju da se parametrni i fiksne marže ne mogu jednostrano određivati. To je suprotno i Zakonu o obveznim odnosima i temeljnim načelima obaveznih odnosa, koji također ne dopuštaju jednostrano definiranje ugovornih obveza.