Nakon 72 godine ugašen Tanjug

Srbijanska vlada donijela je odluku o pravnim posljedicama prestanka postojanja Javnog poduzeća Novinske agencije Tanjug kojom se predviđa isplata otpremnine zaposlenicima, a stupit će na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, priopćilo je u srijedu srbijansko ministarstvo kulture i informiranja.
U priopćenju se podsjeća da je prethodnih mjeseci Agencija za privatizaciju organizirala "dva javna poziva za prodaju novinske agencije Tanjug, koji su proglašeni neuspješnim jer nije bilo zainteresiranih kupaca".

Pozivajući se na Zakon o javnom informiranju i medijima koji predviđa da "Zakon o Javnom poduzeću Novinskoj agenciji Tanjug prestaje važiti datumom potpisivanja kupoprodajnog ugovora, odnosno najkasnije 31. listopada 2015. godine", srbijanska vlada je "donijela Odluku o pravnim posljedicama" prestanka rada Novinske agencije Tanjug.

"Ovom odlukom se, među ostalim, predviđa da će svi zaposleni dobiti otpremnine sukladno programu za rješavanje viška zaposlenih u procesu privatizacije, kao i da će im biti plaćeno za rad i angažman u razdoblju do donošenja Odluke o pravnim posljedicama prestanka JP Novinske agencije Tanjug", priopćilo je srbijnsko ministarstvo kulture i informiranja.

Ravnateljica Tanjuga Branka Đukić najavila je Hini odgovor na upit o aktualnoj situaciji u kojoj se našla srbijanska nacionalna agencija, uz molbu za razumijevanje "jer ima puno pitanja koja zahtijevaju hitnu reakciju".

Beogradski mediji danas objavljuju da je "Novinska agencija Tanjug službeno prestala postojati 31. listopada kad je, sukladno zakonskom roku za privatizaciju medija u državnom vlasništvu, brisana iz evidencije Agencije za privredne registre", ali Tanjug je u srijedu i dalje normalno radio.

Novinska agencija Tanjug utemeljena je kao Telegrafska agencija nove Jugoslavije (TANJUG) 5. studenoga 1943. godine u Jajcu, a prvi veliki profesionalni zadatak bio je da izvijesti domaću i svjetsku javnost o Drugom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenje Jugoslavije (AVNOJ) 29. studenoga 1943.

Tanjug danas dnevno emitira oko 400 informacija iz unutarnje i vanjske politike, gospodarstva, društva, kulture i sporta iz Srbije i svijeta, ima vlastiti video, fono i foto servis, a surađuje i s vodećim svjetskim agencijama.
U arhivi Tanjuga pohranjeno je više od 3,5 milijuna foto-negativa i fotografija, te nekoliko milijuna tekstova i izvješća o najvažnijim događajima u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji i svijetu od Drugog svjetskog rata, odnosno od utemeljenja Tanjuga do danas.

Zakon o javnom informiranju predviđa privatizaciju medija samo prodajom kapitala, uz očuvanje djelatnosti nakon privatizacije u trajanju od pet godina. Za medije koji ne budu privatizirani builo je predviđeno ustupanje kapitala zaposlenima u vidu besplatnih dionica.

Rok za privatizaciju 73 medija istekao je 1. studenoga, a 36, uglavnom lokalnih medija, dobilo je nove vlasnike. Ostali mediji, za koje nije bilo zainteresiranih, trebali bi u idućih mjesec dana ponuditi besplatne dionice zaposlenima, a ukoliko ih oni odbiju-  zakon nalaže gašenje takvih medija.

nakon-72-godine-ugasen-tanjug-3674-4106.jpg

Tanjug je utemeljen 5. studenoga 1943. godine u Jajcu, a prvi veliki profesionalni zadatak bio je da izvijesti domaću i svjetsku javnost o Drugom zasjedanju AVNOJ-a 29. studenoga 1943. godine
Tanjug je utemeljen 5. studenoga 1943. godine u Jajcu, a prvi veliki profesionalni zadatak bio je da izvijesti domaću i svjetsku javnost o Drugom zasjedanju AVNOJ-a 29. studenoga 1943. godine
Foto: 
novosti.rs

Vijesti