aleksandar-dugin-ima-jos-ideja-velika-istocna-europa-od-jadrana-do-poljske-7750-10541.jpg

"Rusija s obzirom na Istočnu Europu predlaže jedan konstruktivan projekt koji se može nazvati Velika Istočna Europa." U tu tvorevinu ušli bi Poljaci, Bugari, Slovaci, Česi, Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci, Rumunji, Grci, muslimani iz Srbije i Bosne, Mađari. Navodi se to u knjizi "Geopolitika multipolarnog svijeta" koju je napisao Aleksandar Geljevič Dugin. Objavljena je 2012. godine u Moskvi, a u Hrvatskoj 2017. godine
"Rusija s obzirom na Istočnu Europu predlaže jedan konstruktivan projekt koji se može nazvati Velika Istočna Europa." U tu tvorevinu ušli bi Poljaci, Bugari, Slovaci, Česi, Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci, Rumunji, Grci, muslimani iz Srbije i Bosne, Mađari. Navodi se to u knjizi "Geopolitika multipolarnog svijeta" koju je napisao Aleksandar Geljevič Dugin. Objavljena je 2012. godine u Moskvi, a u Hrvatskoj 2017. godine
Foto: 
EPA/MAXIM SHIPENKOV/HINA