amerika-i-engleska-bit-ce-zemlja-proleterska-3531-3810.jpg

Da su od Corbyna očekivanja velika, ponajprije da laburiste vrati kući nakon Blairova propalog Trećeg puta, pokazuje i podatak da se u samo 24 sata nakon Corbynova dolaska na čelo stranke laburistima pridružilo 15.500 novih članova (kasnije je članstvo naraslo s oko 380.000 na čak 550.000 te su laburisti trenutno najbrojnija stranka u Europi)
Da su od Corbyna očekivanja velika, ponajprije da laburiste vrati kući nakon Blairova propalog Trećeg puta, pokazuje i podatak da se u samo 24 sata nakon Corbynova dolaska na čelo stranke laburistima pridružilo 15.500 novih članova (kasnije je članstvo naraslo s oko 380.000 na čak 550.000 te su laburisti trenutno najbrojnija stranka u Europi)
Foto: 
FaH/EPA