bila-sam-u-kazalistu-kad-je-pala-ona-aviobomba-7810-10616.jpg

Iako smo živjeli u skloništu, odlazili smo u stan pripremati hranu, na balkonu. Zadnje čega se sjećam je pogled u tanjur i nešto vatreno crveno ispred prozora
Iako smo živjeli u skloništu, odlazili smo u stan pripremati hranu, na balkonu. Zadnje čega se sjećam je pogled u tanjur i nešto vatreno crveno ispred prozora
Foto: 
Ma.