cakovecka-socijalna-zadruga-u-berlinskoj-kampanji-za-sindikate-azijskih-tekstilaca-3675-4108.jpg

"Zadrugarstvo je trend koji bi trebao rasti, iako je to kod nas još uvijek tabu tema", kaže Božić, ističući da jačanje socijalnog poduzetništva u Čakovcu pokazuje da se može i u lošim uvjetima stvoriti nešto vrijedno i opstati na tržištu
"Zadrugarstvo je trend koji bi trebao rasti, iako je to kod nas još uvijek tabu tema", kaže Božić, ističući da jačanje socijalnog poduzetništva u Čakovcu pokazuje da se može i u lošim uvjetima stvoriti nešto vrijedno i opstati na tržištu
Foto: 
facebook