cakovecka-socijalna-zadruga-u-berlinskoj-kampanji-za-sindikate-azijskih-tekstilaca-3675-4110.jpg

"Ne želimo da naše majice izrađuju eksploatirani anonimni radnici na početku lanca, a koriste ih pasivni konzumenti na kraju lanca", poručuje njemački Dna March koji je angažirao Humanu Novu, a koji od svakog proizvoda dio novca uplaćuje za pomoć eksploatiranim azijskim radnicima
"Ne želimo da naše majice izrađuju eksploatirani anonimni radnici na početku lanca, a koriste ih pasivni konzumenti na kraju lanca", poručuje njemački Dna March koji je angažirao Humanu Novu, a koji od svakog proizvoda dio novca uplaćuje za pomoć eksploatiranim azijskim radnicima
Foto: 
Sanja Despot