cakovecka-socijalna-zadruga-u-berlinskoj-kampanji-za-sindikate-azijskih-tekstilaca-3675-4112.jpg

Društvena korisnost Humane Nove je višestruka. Osim zapošljavanja teško zapošljivih osoba, u suradnji s komunalnim poduzećima te općinama i gradovima od 2013. godine u Međimurskoj je županiji uspostavljeno organizirano skupljanje tekstila, a postavljeno je i 16 kontejnera za tekstil. Od početka do danas skupili su više od 800 tona tekstilnog otpada
Društvena korisnost Humane Nove je višestruka. Osim zapošljavanja teško zapošljivih osoba, u suradnji s komunalnim poduzećima te općinama i gradovima od 2013. godine u Međimurskoj je županiji uspostavljeno organizirano skupljanje tekstila, a postavljeno je i 16 kontejnera za tekstil. Od početka do danas skupili su više od 800 tona tekstilnog otpada
Foto: 
Sanja Despot