eurogrupa-zeli-propast-sirize-i-podemosa-da-joj-ne-ugrozimo-mjere-stednje-3219-3379.jpg

"U prvih sto dana cilj nam je spriječiti deložacije, kojih je sada oko 300 na dan. U Španjolskoj ima tri milijuna praznih stanova. U prazne španjolske domove možete smjestiti gotovo cijelu Hrvatsku", kaže Antonio Sanchez iz Podemosa
"U prvih sto dana cilj nam je spriječiti deložacije, kojih je sada oko 300 na dan. U Španjolskoj ima tri milijuna praznih stanova. U prazne španjolske domove možete smjestiti gotovo cijelu Hrvatsku", kaže Antonio Sanchez iz Podemosa
Foto: 
Ivor Fuka/Lupiga