eurogrupa-zeli-propast-sirize-i-podemosa-da-joj-ne-ugrozimo-mjere-stednje-3219-3380.jpg

"Da u Španjolsku na vlast dođe Podemos, u Irskoj stranka poput Sinn Feina, u Portugalu Lijevi blok, a u Sloveniji Združena levica, zajedno sa Sirizinom Grčkom imali bismo 25 posto ukupne proizvodnje u EU i znatno drugačiju situaciju u Europskoj komisiji"
"Da u Španjolsku na vlast dođe Podemos, u Irskoj stranka poput Sinn Feina, u Portugalu Lijevi blok, a u Sloveniji Združena levica, zajedno sa Sirizinom Grčkom imali bismo 25 posto ukupne proizvodnje u EU i znatno drugačiju situaciju u Europskoj komisiji"
Foto: 
Ivor Fuka/Lupiga