eurogrupa-zeli-propast-sirize-i-podemosa-da-joj-ne-ugrozimo-mjere-stednje-3219-3382.jpg

"U Španjolskoj kao primjer oporavka navode da raste zaposlenost, ali se zapravo samo stvaraju prekarni odnosi. Ljudi rade dva, tri ili četiri sata na dan za 300, 400 eura, i to su ti poslovi koji su stvoreni"
"U Španjolskoj kao primjer oporavka navode da raste zaposlenost, ali se zapravo samo stvaraju prekarni odnosi. Ljudi rade dva, tri ili četiri sata na dan za 300, 400 eura, i to su ti poslovi koji su stvoreni"
Foto: 
Ivor Fuka/Lupiga