geto-diskriminacija-i-bijeda-2874-2984.jpg

Geto Predlice - stanovi u vlasništvu države, u kojima su Romi bili stanari, vlasti su im zamijenile ili otkupile za manje atraktivne lokacije, većinom na rubovima gradova
Geto Predlice - stanovi u vlasništvu države, u kojima su Romi bili stanari, vlasti su im zamijenile ili otkupile za manje atraktivne lokacije, većinom na rubovima gradova
Foto: 
Sofija Kordić