geto-diskriminacija-i-bijeda-2874-2985.jpg

Uzrok teškom položaju Roma, kaže pučka pravobraniteljica Zuzana Šabatova, nije samo u ekonomskoj krizi koja pogađa sve, nego otvorena diskriminacija prema Romima kad je u pitanju stanovanje, zapošljavanje i obrazovanje, kao i neodlučnost vlasti da nešto promijeni
Uzrok teškom položaju Roma, kaže pučka pravobraniteljica Zuzana Šabatova, nije samo u ekonomskoj krizi koja pogađa sve, nego otvorena diskriminacija prema Romima kad je u pitanju stanovanje, zapošljavanje i obrazovanje, kao i neodlučnost vlasti da nešto promijeni
Foto: 
Sofija Kordić