huliganizam-u-zagrebu-polomljeni-tresnjevacki-motivi-6678-8795.jpg

„Uništena su tri panela s crtežima i stihovima, tako da je jedan od pet objekata reduciran na funkcionalnu formu klupe u parku. Ostala su još četiri objekta sa 12 crteža da stoje po planu do 16. srpnja 2018."
„Uništena su tri panela s crtežima i stihovima, tako da je jedan od pet objekata reduciran na funkcionalnu formu klupe u parku. Ostala su još četiri objekta sa 12 crteža da stoje po planu do 16. srpnja 2018."
Foto: 
Facebook Vladan Jeremić