je-li-hitrorez-europske-komisije-priprema-terena-za-ttip-3201-3355.jpg

Tko bira vanjske članove potencijalnog odbora, po kojem kriteriju i na koliko dugo? Ovaj pristup ne vraća ovlasti nacionalnim vladama nego ih koncentrira u Komisiji, i to u rukama tijela nad kojim nema demokratske kontrole, smatra SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan
Tko bira vanjske članove potencijalnog odbora, po kojem kriteriju i na koliko dugo? Ovaj pristup ne vraća ovlasti nacionalnim vladama nego ih koncentrira u Komisiji, i to u rukama tijela nad kojim nema demokratske kontrole, smatra SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan
Foto: 
Facebook