je-li-hitrorez-europske-komisije-priprema-terena-za-ttip-3201-3356.jpg

Možda se u komunikaciji s javnošću često naglašava "stvaranje povoljnog poslovnog okruženja", pa zato dojam da je riječ o uklanjanju prepreka biznisu, ali to nikako nije isključivi cilj ove aktivnosti, kaže Ivana Maletić (HDZ), članica europskih pučana
Možda se u komunikaciji s javnošću često naglašava "stvaranje povoljnog poslovnog okruženja", pa zato dojam da je riječ o uklanjanju prepreka biznisu, ali to nikako nije isključivi cilj ove aktivnosti, kaže Ivana Maletić (HDZ), članica europskih pučana
Foto: 
Facebook