lov-treba-zabraniti-je-najmanje-sto-mozemo-uciniti-da-pomognemo-prirodi-7632-10366.jpg

Lov je već stoljećima posve nepotreban: otkad ljudi i bez njega imaju dovoljno hrane, on nije drugo doli okrutna, krvava i prostačka, a potpuno besmislena zabava, koja podjaruje sadističke nagone. I to još bez ikakvog rizika za lovca, koji sa sigurne udaljenosti ubija bespomoćno biće  - pa što je to ako nije kukavištvo?
Lov je već stoljećima posve nepotreban: otkad ljudi i bez njega imaju dovoljno hrane, on nije drugo doli okrutna, krvava i prostačka, a potpuno besmislena zabava, koja podjaruje sadističke nagone. I to još bez ikakvog rizika za lovca, koji sa sigurne udaljenosti ubija bespomoćno biće - pa što je to ako nije kukavištvo?