montazhtroj-za-zenska-i-radnicka-prava-5229-6322.jpg

“Trudnica koja namjerno pobaci ili ubije svoj plod u utrobi kažnjava se kaznom zatvora do 5 godina. Iste kaznene odredbe primjenjuju se na onog koji je na njoj primijenio ili joj je omogućio sredstva za počinjenje abortusa.”
“Trudnica koja namjerno pobaci ili ubije svoj plod u utrobi kažnjava se kaznom zatvora do 5 godina. Iste kaznene odredbe primjenjuju se na onog koji je na njoj primijenio ili joj je omogućio sredstva za počinjenje abortusa.”
Foto: 
Montažstroj