nemam-nista-protiv-naftnih-platformi-na-jadranu-3075-3211.jpg

Novi slogan "Croatia, full of life" omogućava nam komuniciranje svake regije posebno. Možemo krenuti od Dalmacije: full of islands; za gastronomiju: full of taste; za zdravstveni turizam: full of health...
Novi slogan "Croatia, full of life" omogućava nam komuniciranje svake regije posebno. Možemo krenuti od Dalmacije: full of islands; za gastronomiju: full of taste; za zdravstveni turizam: full of health...
Foto: 
FaH