opcine-gradovi-i-zupanije-kao-cvrsti-oslonac-centralne-vlasti-3670-4098.jpg

"Ma kakvo vražje oduševljenje Strategijom razvoja javne uprave 2015-2020.", kaže rezignirano Ivan Koprić, predstojnik katedre za upravnu znanost na Pravnom fakultetu u Zagrebu i predsjednik Instituta za javnu upravu. "Neka dokument daju na evaulaciju OECD-SIGMA pa ćemo vidjeti koliko je kvalitetan"
"Ma kakvo vražje oduševljenje Strategijom razvoja javne uprave 2015-2020.", kaže rezignirano Ivan Koprić, predstojnik katedre za upravnu znanost na Pravnom fakultetu u Zagrebu i predsjednik Instituta za javnu upravu. "Neka dokument daju na evaulaciju OECD-SIGMA pa ćemo vidjeti koliko je kvalitetan"
Foto: 
Pravo.unizg.hr