prehrambena-industrija-i-pandemija-7643-10379.jpg

Za očekivati je da će se trend rasta cijena nastaviti vjerojatno dobrim dijelom i sljedeće godine kada bi se situacija trebala stabilizirati, no hoće li doći do povratka cijena na stanje kada su one počele rasti, teško je reći, navodi sindikalac Denis Paradiš
Za očekivati je da će se trend rasta cijena nastaviti vjerojatno dobrim dijelom i sljedeće godine kada bi se situacija trebala stabilizirati, no hoće li doći do povratka cijena na stanje kada su one počele rasti, teško je reći, navodi sindikalac Denis Paradiš