radnicka-fronta-i-sluzbeno-registrirana-kao-politicka-stranka-3011-3143.jpg

"Za direktnodemokratski Statut su nam službenice oduševljeno rekle da još dosad nisu takav vidjele, da smo jedina takva stranka u Hrvatskoj i nešto skroz novo", pohvalili su se iz Radničke fronte
"Za direktnodemokratski Statut su nam službenice oduševljeno rekle da još dosad nisu takav vidjele, da smo jedina takva stranka u Hrvatskoj i nešto skroz novo", pohvalili su se iz Radničke fronte