ravnatelj-uriho-tuzbama-protiv-novinara-dok-ga-istrazuju-dorh-i-pnuskok-1163-1090.jpg

URIHO je dobivao poslove jer zapošljava invalide, ali ih je davao podizvođačima i kupio tek mrvice
URIHO je dobivao poslove jer zapošljava invalide, ali ih je davao podizvođačima i kupio tek mrvice
Foto: 
URIHO